Hướng dẫn chi tiết cài Direct Admin (null) cho Centos 6 đơn giản

0
3189

Cài Direct Admin Null:

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài Direct Admin để làm control panel quản trị cho VPS Linux. Direct Admin cũng tương tự như cPanel.

Đây là giao diện người dùng của Direct Admin:

cach cai direct admin

Mở terminal và gõ 2 dòng lệnh này vào:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan

yum -y install wget && wget http://nguyenvanphong.info/download/da1443-en.sh && chmod +x setup && ./setup

Sau khi cài đặt xong các bạn vào theo địa chỉ: IP của VPS bạn:2222    (2222 là port mặc định của Direct Admin). Đăng nhập với username: admin và password của root. Các bạn có thể đổi password admin của Direct Admin bằng các mở terminalvà gõ theo cú pháp sau:

passwd admin

Sau đó nhập pass 2 lần.

Nếu bạn vào không được thì do port 2222 bị chặn.

Bình luận Facebook

bình luận